Biodiverse beplanting in de Openbare Ruimte

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, slechte luchtkwaliteit én het welzijn van bewoners vragen om snelle en professionele vergroening van de stad.

Professioneel vergroenen van Openbare Ruimte met biodiverse beplanting

Grootschalige stedelijke vergroening is een essentieel onderdeel van verduurzaming. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en slechte luchtkwaliteit vragen om snelle en professionele vergroening van de stad. Een groene stad maakt inwoners veerkrachtiger door een antwoord te bieden op o.a. hittestress en wateroverlast. Met name in bestaande bouw zien we tal van kansen om de stad levendig en natuurinclusief te maken. Blooming Buildings helpt overheden en koepelorganisaties met een proactieve aanpak om het fysieke domein op een professionele manier te vergroenen. Daarnaast zijn we ervaren in het activeren van vastgoedeigenaren zoals investeringsfondsen en beheerders. We vertalen samen de duurzame ambities in een strategische groenvisie en toekomstbestendig ontwerp, en organiseren realisatie en beheer.

Zie boven enkele inspirerende projecten in de Openbare Ruimte van ons werk en klik door voor meer foto’s. Voor voorbeelden van projecten in onze andere werkgebieden Bedrijven en bedrijfsterreinen, Interieurbeplanting en Helende Omgevingen, zie onder.
  • Groen brengt de buitentemperatuur omlaag
  • Straat kan wateroverlast beter aan
  • Draagt bij aan sociale cohesie