Onze visie

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden; de druk op steden neemt buitengewoon toe. De sterk versteende en gedepersonaliseerde omgeving beïnvloedt het welzijn van de mens nadelig. Natuur en kwalitatieve beplanting werken als een groene transformerende ‘toverstok’ voor de leefomgeving en het directe welzijn en de gezondheid van inwoners. Daarnaast hebben steden te maken met milieuproblemen zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast, en ervaren zij in toenemende mate hittestress en wateroverlast door de klimaatverandering. De kortste klap om deze problemen te ondervangen is het grootschalig en kwalitatief inzetten van beplanting.

Hoe brengen wij dit in praktijk?

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren onderscheidende beplanting voor gebouwen en gebieden. Hiermee willen we toonaangevend zijn in mogelijkheden en kwaliteit. We zorgen ervoor dat mensen betere leef-en werkomstandigheden ervaren en dragen bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bij elk project vertalen we dit in een concrete financiële meerwaarde.

Zo werken we concreet aan toekomstbestendige steden en gebouwen: We Make Urban Nature Happen!