Blooming Blog: Biodiversiteit in de stad

We moeten het even hebben over biodiversiteit

Wereldwijd neemt de biodiversiteit af. En voordat je ‘ja ja, dat weten we wel’ denkt, willen wij je graag meteen maar het goede nieuws vertellen: daar gaan wij iets aan doen. Ja, je leest het goed: wij van Blooming Buildings gaan ervoor zorgen dat de biodiversiteit weer toe gaat nemen. Van Amsterdam tot Zwolle. En daarna volgt de hele wereld. Hoe? Dat vertellen we je zo. Eerst moeten we het toch heel even over de problemen hebben. Komen we straks bij de oplossing.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven op aarde. Hoe meer soorten bomen, planten, paddenstoelen, insecten, vogels, zoogdieren, vissen (of wat voor organismen dan ook) ergens leven, hoe groter de biodiversiteit. En hoe groter de biodiversiteit, hoe beter het met de planeet gaat. Want hoe groter de biodiversiteit, hoe gezonder het ecosysteem. Neemt de biodiversiteit af, dan neemt ook de veerkracht van onze planeet af. De ecosystemen zijn minder goed bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hevige regenbuien en droogte. Met wateroverlast en hittestress tot gevolg. 

De biodiversiteit is daarmee van cruciaal belang voor het welzijn van onze planeet en voor alle organismen die daarop leven. Dat geldt op macroniveau, maar ook op microniveau. Neem alleen al je eigen tuin. Als de biodiversiteit te wensen overlaat, komen er minder bijen, vlinders en insecten. En daardoor minder vogels. En minder egels, padden en vleermuizen. Sommige organismen worden dominant en nemen de boel over. Je krijgt meer onkruid en meer ongedierte. 

Wat voor je tuin geldt, geldt voor de hele wereld. In 2019 waarschuwden wetenschappers dat ongeveer 1 miljoen diersoorten (uit een totaal geschat van 8 miljoen) op het punt staan uit te sterven. Het zal nog wel even duren voordat de mens is uitgestorven, maar toch, wij merken het ook: de planeet wordt steeds minder prettig leefbaar. 

 

Waardoor neemt de biodiversiteit af?

Een biodivers ecosysteem is beter bestand tegen klimaatverandering, zorgt voor een schonere lucht en helpt ons mensen om beter te ontspannen. Helaas laat de biodiversiteit wereldwijd te wensen over. Dat komt voor een groot deel doordat er steeds meer mensen op aarde leven. En al die mensen willen ergens wonen, willen koffie drinken, willen hamburgers eten en willen zich van A naar B bewegen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er bossen gekapt worden en steden en stallen gebouwd worden. 

Daar komt bij dat de klimaatverandering er ook voor zorgt dat ecosystemen uit balans raken, waardoor dier- en plantensoorten verdwijnen. Wat dan weer een zichzelf versterkend effect, zodat er nog meer verdwijnt en de biodiversiteit alleen maar meer afneemt.

 Steeds meer bedrijven en overheden zijn zich hiervan bewust en nemen maatregelen om natuurgebieden te beschermen en bijvoorbeeld de eigen CO2-uitstoot te minimaliseren. Bij Bloomiing Buildings zien we echter ook een andere mogelijkheid om de wereldwijde biodiversiteit te stimuleren. En wel door de natuur terug te brengen naar de stad.

(tekst gaat door onder de fotos van het parkje aangelegd voor de Gemeente, locatie Weesperstraat,)

Parkje aangelegd bij gemeente Amsterdam, locatie Weesperstraat.

Lang leve stedelijke biodiversiteit

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. En de komende jaren worden dat er alleen maar meer. Waar steden is, kan geen natuur zijn, denken veel mensen. En laat de biodiversiteit dus te wensen over. Per definitie. 

Dat zou je inderdaad zeggen, toch is het niet zo. Oké, waar een hoog gebouw staat, kan geen oerbos meer groeien. Maar op dat gebouw, rond dat gebouw, tegen dat gebouw en in dat gebouw kan de natuur wel degelijk floreren. Door de natuur terug te brengen naar de stad.

Je moet het alleen wel goed doen. Veel verschillende soorten gebruiken, zodat de plantaardige biodiversiteit in ieder geval al meteen goed is. Goede grond kiezen, zodat ook daar verschillende organismen de ruimte krijgen en voor de juiste voeding zorgen. Een zorgvuldige balans creëren van planten, struiken en bomen die daar thuishoren, zodat alles in evenwicht is en blijft. En je moet de boel goed onderhouden, om de biodiversiteit en de gezondheid van ecosysteem te waarborgen.

Bij alle projecten die wij doen, merken wij al binnen een dag dat de biodiversiteit toeneemt. Insecten en vlinders keren terug. En daardoor zien we al snel meer vogels. En weten we dat er ook meer kleine zoogdieren zullen zijn.

Breng de biodiversiteit terug in de stad en alles gaat groeien

Door gebouwen op een goede manier te vergroenen, zorg je er dus voor dat de biodiversiteit gaat groeien. Maar daarmee zet je nog veel meer in gang. Zo neemt ook de aantrekkingskracht voor mensen toe. In ons oerbrein zit nu eenmaal de behoefte aan natuur. Van groen worden we gelukkiger dan van grijs. We kunnen ons beter ontspannen. En we kunnen beter ademen, want de natuur filtert smerige lucht en zet het om in zuurstof. 

Maar ook daar blijft het niet bij. Want doordat mensen weer letterlijk kunnen ademen, zal het sociale verkeer toenemen. En als het sociale verkeer toeneemt, is dat ook goed voor de plaatselijke economie. Wanneer het heet is, heb je minder last van hitte-eilanden. Een groene omgeving is goed voor het MKB, voor de productiviteit van je werknemers, voor de waarde van onroerend goed en voor de leegstand. Oftewel: meer biodiversiteit levert ook heel veel financiële voordelen op.

Blooming Buildings als katalysator van stedelijke biodiversiteit

Bij Blooming Buildings zijn we in vele Nederlandse steden bezig om de natuur terug te brengen. Of om de natuur te onderhouden. We hebben projecten in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Maastricht en Almere. Uiteraard hopen we nog veel meer stedelijke gebieden aan te pakken in de Benelux. Door nieuwe en bestaande gebouwen van Goed Groen te voorzien brengen we de natuur terug naar de stad en bevorderen we de plaatselijke biodiversiteit.

Maar onze ambities gaan verder. We willen een wereldwijde katalysator van stedelijke biodiversiteit zijn. Een groene golf veroorzaken, zodat overal in de wereld grijze stenen worden vervangen door de groene natuur en we het evenwicht kunnen herstellen in een wereld die rap aan het verstedelijken is. Dat is bittere noodzaak, want zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Maar als we samen onze schouders eronder zetten en serieus werk maken van stedelijke vergroening, dan komt alles goed.

Neem gerust contact met ons op, we vertellen je heel graag nog veel meer. Je kunt ons bellen (020 261 81 71) of mailen (info@bloomingbuildings.nl). En je bent altijd welkom voor een kop koffie of thee op de Bloemgracht.